Hatun Karpay

Hatun Karpay – De 3 Grote inwijdingen uit de Andes – Q’ero sjamanen

De Hatun Karpay bestaat uit 3 grote inwijdingen. Deze inwijdingen zijn steeds op afspraak. 

Bijdrage per inwijding : 150 euro

De essentie van de Hatun Karpay gaat over verbinding. Verbinding met jezelf, je eigen natuur en de kosmos, op zielsniveau. Je hoeft niet het pad van de sjamaan te lopen om deze inwijdingen te ontvangen. Ze zijn toegankelijk voor iedereen.

Volgens de Inca’s worden we allemaal geboren met een innerlijk zaad. De bedoeling is om deze zaadjes terug wakker te maken met de intentie om in dieper contact te gaan met jezelf, de wereld zowel binnenin je als de wereld rond je.

meerdaagse sjamanisme

De Hatun Karpay is onderverdeeld in de Munay Karpay, Yachay Karpay en Llank’ay Karpay. Je hebt een integratie periode van telkens 6 maanden tussen iedere inwijding. 

De volgorde van de inwijdingen is telkens dezelfde nl. hart, hoofd en buik. Liefde, wijsheid en kracht. Bij iedere inwijding wordt er gewerkt met verschillende bronnen en energieën. De inwijdingen gebeuren met de stenen uit de mesa van de sjamaan. Telkens wordt er met verschillende stenen gewerkt.

Munay Karpay is de 1ste inwijding in de Hatun Karpay en betekent liefde. Dit omdat je het pad begint te bewandelen vanuit liefde. Liefde activeert en opent het hart. Het fysieke hart heeft 4 kamers. Het energetische hart is de 5de kamer en omvat 9 tempels.

Wanneer je deze inwijding ontvangt focust de sjamaan zich op het openen van deze kamers nl. de kamers van vreugde, nederigheid, zoetheid, dankbaarheid, harmonie, angst, kwaadheid, verdriet en wijsheid.

meerdaagse sjamanisme

Yachay Karpay is de 2de inwijding in de Hatun Karpay, het woord yachay is een Quechua woord en betekent : wijsheid. Het is ook verbonden met het openen van de het 3de oog. Je eigen innerlijke wijsheid wordt verbonden met de wijsheid rondom je.

De focus bij deze inwijding ligt voornamelijk erin om licht te brengen naar het 3de oog. Volgens de Inca’s is het 3de oog verbonden met 2 klieren in je brein, dewelke verbonden zijn met licht. De 4 archetypes die gebruikt worden in deze inwijding zijn de condor, de arend, de uil en de valk. In hun traditie staat de condor symbool als spirituele boodschapper, veiligheid en stabiliteit. De arend heeft een scherpe visie, is heel snel en helpt je om te reizen. De uil brengt je in contact met je onderbewustzijn en schaduwkanten. De uil beschermt je ‘s nachts. De valk brengt harmonie en nederigheid. Al deze vogels zijn grote zieners.

Llank’ay Karpay is de 3de en laatste inwijding in de Hatun Karpay. De spirituele betekenis van het woord llank’ay is de creatie en manifestatie van de dingen die we doen in het leven.

Deze inwijding werkt voornamelijk op het terugvinden van je weg in het leven. Wanneer je de richting in je leven kwijt bent. Het zal je terugbrengen naar de essentie van wie je bent en wat je wilt doen in het leven.

Hier wordt gewerkt op je navel, de kracht van de manifestatie en met de elementen aarde, water, vuur en lucht.

De inwijdingen van de Hatun Karpay worden enkel individueel gegeven en op vraag. Iedere inwijding kost 150 euro en duurt ongeveer anderhalf uur. Mail me als je meer vragen hebt of wanneer je deze wenst te ontvangen.

Wanneer je de 3 inwijdingen van de Hatun Karpay hebt ontvangen, kan je indien gewenst de Mosoq Karpay ontvangen. Normaal gezien ontvang je éénmalig de Hatun Karpay. De Mosoq Karpay is eigenlijk een soort bloesem dat wordt gegoten over de 3 inwijdingen. De Mosoq Karpay kan je jaarlijks hernieuwen. Iets dat ik zelf ook jaarlijks laat doen. 

Wens je zelf deze inwijdingen te leren om door te geven dien je te beschikken over een pampamesayok mesa. De opleiding tot pampamesayok duurt 3 jaar. Dan heb je een volle mesa en kan je opteren om alles aan te leren.

Ama Deus

Ama Deus

Ama Deus is een sjamanistisch helingssysteem, dat al sinds 6.000 jaar door de Guarani Indianen wordt gebruikt. Omdat de Guarani altijd in direct contact met de natuur leven, is het begrijpelijk dat de omgeving hun spiritualiteit beïnvloed en zodoende een eenvoudig en efficiënt helingssysteem heeft ontwikkelt.

Lees meer
Mosoq Karpay

Mosoq Karpay

De Mosoq Karpay is een blossoming van de Hatun Karpay. Als je alle 3 inwijdingen van de Hatun Karpay ontvangen hebt kan je jaarlijks de Mosoq Karpay ontvangen indien je wenst.

Lees meer
Nusta Karpay

Nusta Karpay

7 vrouwelijke rites uit de AndesDe energie van de nusta karpay is lang begraven geweest in de buik van moeder aarde. De sjamaan haalt de meest pure energie van moeder aarde naar boven om ons te verbinden met de vrouwelijke energie in onszelf, zowel voor de man als...

Lees meer
Pleiades

Pleiades

De Q’ero sjamanen geloven dat wij “kunas” mensen van de sterren komen, dat we deel uitmaken van de prachtige energie van het universum. Wanneer we ons verbinden met de Pleiaden hebben we de mogelijkheid om de directe energie van hen te ontvangen en zijn we in staat om aan onze angsten en diepste wonden te werken.

Lees meer
Munay-Ki

Munay-Ki

De rites zijn energieke transmissies die de wonden uit je verleden zullen helen, de genetische en karmische programma’s of overtuigingen die je hebt geërfd van je voorouders. De rites gaan je DNA herprogrammeren zodat je anders heelt, anders leeft en anders sterft.

Lees meer