Ceremonie

Ceremonie – Jouw intenties gedragen door ceremonie

In sjamanisme kijken we voorbij het denken, zien, voelen, proeven en ruiken, we kijken verder dan onze zintuigen. We kijken in de onzichtbare wereld die gevuld is met schoonheid, spirituele helende energieën die helpen om krachtiger in het leven te staan.

De kracht van een ceremonie gaat verder dan het gewone denken, ze werken voorbij de tastbare wereld en zien disharmonische energetische patronen die weer in balans moeten worden gebracht om de gezondheid van mensen en planeet te verbeteren. Bij ceremonies ontvangen we begeleiding van helpers die ons helpen om harmonische energieën te herstellen door de mysterieuze helende kracht van een ceremonies.

Wanneer je probeert om oude leringen die zich richten op energetisch werk in definities te vangen, haal je de magie uit de ceremonie. In plaats daarvan moet je jouw intuïtieve weten inschakelen, want dat nodigt de kracht, vibratie en frequentie van woorden en zinnen uit en transformeert zo de uitkomst van jouw ceremonie.

meerdaagse sjamanisme

Ceremonie

Met ceremonieel werk creëren we een heilige ruimte en planten we de zaadjes van bewuste intenties. In ons innerlijke en uiterlijke leven moeten we de zaadjes planten van wat we willen zien groeien. Onze dromen cultiveren en de planten die het resultaat zijn van het ceremoniële werk oogsten. Door je intentie plant je spirituele zaadjes in je innerlijk landschap, de tuin die in je leeft. Wat je voeding geeft, groeit.

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over neuroplasticiteit. Deze wetenschappelijke kennis laat zien hoe flexibel ons brein is en hoe we nieuwe neuropaden kunnen creëren door positief denken die ons helpen voor herstel van emotionele en fysieke aandoeningen.

Sjamanen waren de eerste die ons leerden over neuroplasticiteit, echter leerden zij niet over positief denken maar wel dat woorden, gedachten en dagdromen waarop we ons focussen anderen en onszelf kunnen zegenen of vervloeken bij wijze van spreken.

Een manier om met neuroplasticiteit te werken en het in stand houden van een staat van dankbaarheid en van positieve gedachten, gevoelens en herinneringen. Zo geven we aandacht aan wat wel werkt en wat niet werkt. Gebruik je verbeelding om je brein te helpen een fysieke staat van fysiek en emotioneel welzijn te manifesteren. Werken met dankbaarheid en een positieve kijk op zaken zijn belangrijke principes in de sjamanistische leefwijze. 

Door het uitvoeren van een ceremonie transformeer je negatieve gedachten en bewustzijntoestanden die je belasten. We gebruiken ceremonie om te gronden en de dingen die we in ons leven willen en waarover we denken en dromen te manifesteren. Een ceremonie raakt ons diep op een onbewust niveau en creëert positieve verandering. 

In sjamanisme is alles wat op deze planeet bestaat, verbonden met een levensweb als één levend organisme. Je kunt dit web zien als jouw lichaam. Je bent opgebouwd uit vele organen en cellen die allemaal te maken hebben met jouw gezondheid en te beïnvloeden zijn door jouw woorden, gedachten en energie.

Het levensweb is een weefsel van levende wezens die allemaal bijdragen aan, beïnvloed worden door en energetisch worden gevormd door je intenties, gedachten, woorden, dagdromen en bewustzijntoestanden. Ondanks dat we ons soms afgesneden voelen van het web, is de diepere waarheid dat we deel uitmaken van een levensweb dat ons onderling verbindt. Dit verbindt ons met de matrix van het leven. Ondanks dat we allemaal een eigen signatuur hebben, maken we toch allemaal deel uit van het levend ademend organisme.

Als je een krachtige ceremonie neerzet kan je zowel verandering maken voor jezelf als de planeet. Maak gebruik van je helpers, gidsen, krachtdieren, krachtvoorwerpen, altaren, alle tools die je nodig hebt om een krachtige ceremonie te maken. 

meerdaagse sjamanisme

Ga de leringen niet trachten te definiëren, dan kan de ware betekenis verloren gaan, omdat het gebeuren ons op zielsniveau raakt. Spirit is niet bedoeld om door het brein begrepen te worden. Als er een term of woord is dat je niet begrijpt, sluit dan je ogen en stel je voor dat je in jezelf reist naar de plek waar jouw intuïtieve en innerlijke wijsheid wonen.

Tracht de mysteries van het leven niet rationeel te verklaren anders blijf je aan de oppervlakte van sjamanisme hangen. 

Het voeren van een ceremonie slaat een brug tussen de materiële wereld en de wereld van het ongeziene, het Goddelijke, de kracht van het Universum.

Volgens het sjamanisme ontstaat de wereld van vormen die we kunnen zien, voelen, aanraken, horen als vibraties in de onzichtbare en transcendente werelden. Door woorden en gedachten gaan die vibraties over van de transcendente wereld naar de aarde en de wereld van de fysieke vorm. 

Sjamanen zien de wereld als een droom en wij nemen actief deel aan het creëren van die droom door onze woorden en gedachten. Uiteindelijk creëert de droom de werkelijkheid waarin we leven voor ons en voor al wat leeft op de aarde. 

Wanneer je een ceremonie doet communiceert jouw ziel met een hogere kracht, het Universum (of hoe jij het ook wenst te benoemen), om de manifestatie van wensen te creëren.

Bijdrage voor een ceremonie van 2,5 uur is 75 euro.

Vuurloop

Vuurloop

Vuurlopen leert ons een diepgaande les over de kracht van de geest en het effect dat onze gedachten en overtuigingen hebben op onze ervaring van de realiteit. Het laat ons zien hoe groot het menselijke potentieel is

Lees meer
Zweethut

Zweethut

Een zweethut gaan over meer dan alleen maar zweten, het zijn zuiveringsrituelen die voor een breed scala aan doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van de cultuur en de gelegenheid. De meeste ceremonies die vandaag worden beoefend zijn om geest, lichaam en ziel te zuiveren.

Lees meer
Chumpi healing

Chumpi healing

Chumpi healing – De chumpi healing is een ceremonie waarbij gewerkt wordt met 7 healing stones, deze stenen hebben een speciale specificatie omdat elk een andere kracht heeft en verbonden is met een heilige speciale Apu (berggeesten) op het moment van de healing waar de sjamaan mee zal werken.

Lees meer
Chumpi stenen

Chumpi stenen

De chumpi stenen bieden ons iets dat we echt nodig hebben op dit moment in de menselijke geschiedenis wanneer we ons zo gescheiden voelen van de natuurlijke wereld en van elkaar; ze helpen ons vertrouwen op te bouwen. Je kunt ervaren dat je met ongeziene krachten samenwerkt.

Lees meer
Soul retrieval

Soul retrieval

Het meest waardevolle dat een mens bezit is zijn ziel. Wie ben je als je je ziel kwijt bent ? Je innerlijk onderzoeken en de rijkdom van je eigen ziel leren kennen kan een zeer waardevolle groei-ervaring zijn voor bijna iedereen. Iedereen maakt wel eens iets traumatisch mee waardoor stukjes ziel als het ware afsplitsen.

Lees meer
Pachakuti mesa

Pachakuti mesa

Pachakuti mesa – In deze training bouw jij je eigen altaar, een mesa waarbij we werken met de natuur en de 5 elementen. Pachakuti betekent wereldomkering en verwijst naar de tijd van transformatie waarin we nu leven. Deze traditie, in al zijn rijkdom, is een evoluerende praktijk van innerlijke en uiterlijke activiteiten die het evenwicht en de harmonie in onze relaties met Al Dat Is herstellen.

Lees meer
Kristal mesa

Kristal mesa

Voor het maken van de kristal mesa heb je 7 kristallen nodig. Tijdens de workshop ga je je verbinden met de kristallen en iedere kristal wordt verbonden met een ster, plek of chakra in je lichaam. Indien je wenst kan je de kristal mesa verder delen met anderen na een integratie van één jaar.

Lees meer
Illuminatie

Illuminatie

Bij een illuminatie gaan we de zware imprints die in je lichtveld zit ombuigen naar verfijning. Wat we niet verwerken zet zich vast in je aura waardoor er zware energie ontstaat. Door te werken met gerichte aandacht, ademhaling, drum, ontstaan er golven van licht die deze zware energie losmaken.

Lees meer
Pampamesayok

Pampamesayok

Pampamesayok betekent zoveel als hoeder van de aarde, deze opleiding duurt 3 jaar. In deze opleiding ga je voelen wat het betekent om je hart te openen en de weg van het hart te bewandelen. Je leert werken met de natuur, stenen, je mesa, energieën, je wordt ingewijd in de Pleiaden, Sirius & uil, ….

Lees meer
Medicijnwiel

Medicijnwiel

Het medicijnwiel omvat 4 weekenden gedurende één jaar. Het medicijnwiel bestaat uit het pad van de slang, jaguar, kolibrie en condor. Het is een pad van transformatie waarbij ik mensen zie ontpoppen van rups naar vlinder. Je wordt ondergedompeld in de oude Inca traditie uit de Andes.

Lees meer
Basiscursus sjamanisme

Basiscursus sjamanisme

In de basiscursus sjamanisme leer je de grondbeginselen van sjamanisme. Deze workshop is een perfecte springplank om voor jezelf na te gaan ofdat sjamanisme iets voor jou is. Je krijgt een naslagwerk werk mee zodat je daarna rustig het geleerde nog eens kan doornemen. Iedere deelnemer ontvangt ook één inwijding.

Lees meer
Meerdaagse sjamanisme – See with your heart

Meerdaagse sjamanisme – See with your heart

In de meerdaagse sjamanisme gaan we ons verbinden met het vuur, water, trance, drum, rituelen, voorouders, altaren, … Het doel is om de uiterlijke wereld achter ons te laten en ons te verbinden met de innerlijke wereld waarin we andere realtiteiten betreden.

Lees meer